Met oog voor de stad en hart voor de student
Logo
<?php the_title(); ?>

Onderwijskwaliteit & Medezeggenschap

Het volgen van een opleiding is een manier om uiteindelijk het beroemde en tevens noodzakelijk ‘papiertje’ op zak te krijgen. De bagage die een student tijdens zijn opleiding meeneemt kan echter bijzonder verschillen; per opleiding en per hogeschool. Waar een student recht op heeft is kwalitatief goed onderwijs. Om kwaliteit bij een opleiding te waarborgen zijn er kwaliteitsmodellen zoals de beruchte accreditatie en de medezeggenschapsraden. In praktijk blijkt dat accreditatie niet genoeg is om kwaliteit in een opleiding te borgen en dat de betrokkenheid van studenten bij medezeggenschapsraden niet overal even groot is. De Haagse Studentenvakbond heeft als visie dat op elke onderwijsinstelling in Den Haag sprake zou moeten zijn van kwalitatief goed onderwijs.

Gesprekken met onderwijsbetrokkenen
De Haagse Studentenvakbond wil goed georiënteerd en goed onderlegd zijn standpunten kunnen beargumenteren en onderbouwen. Daarvoor voeren wij gesprekken met verschillende instanties en zullen wij (structureel) nog vele gesprekken met verschillende instanties houden. Hierbij kan men onder andere denken aan opleidingscommissies, academieraden en hogeschoolraden. Daarnaast zullen gesprekken worden gevoerd met hogescholen, studentenverenigingen, studieverenigingen, de Landelijke Studenten Vakbond en andere relevante instanties.

Vergroten van de betrokkenheid bij medezeggenschapsraden
Uit verschillende gespreken met studenten, medewerkers en medezeggenschappers van hogescholen is gebleken dat het lastig is gemotiveerde studenten voor medezeggenschapsraden te vinden, terwijl in de medezeggenschapsorganen een uitgewezen mogelijkheid voor studenten ligt om problemen aan te kaarten richting opleidingen, academies of faculteiten en de hogescholen.

Het Medezeggenschap Overleg Orgaan Den haag (MOOD)
MOOD is een overlegorgaan voor alle studenten in Den Haag die actief zijn in de medezeggenschap van hun onderwijsinstelling. Studenten die actief zijn in hun opleidingscommissie, deelraad, en centrale raad van hun onderwijsinstelling zijn welkom bij de bijeenkomsten van MOOD.

MOOD wil de uitwisseling van tips en ervaringen onder medezeggenschapstudenten bevorderen doormiddel van bijeenkomsten waar medezeggenschapstudenten met elkaar in contact komen. Ook wil MOOD door het aanbieden van gratis toegankelijke trainingen de studentenmedezeggenschap professionaliseren in Den Haag.

MOOD organiseert elke twee maanden een bijeenkomst voor medezeggenschapstudenten in Den Haag. Daarnaast organiseert MOOD ook trainingen voor medezeggenschapstudenten in Den Haag. MOOD maakt onderdeel uit van de Haagse Studentenvakbond.