Met oog voor de stad en hart voor de student
Logo
<?php the_title(); ?>

Studentenhuisvesting

studentenhuisvesting informatie PDF / student housing information PDF

Huisvesting voor studenten is al jaren een veelbesproken onderwerp. De Haagse Studentenvakbond heeft in zijn rol als belangenbehartiger een actieve houding ten opzichte van de huisvesting voor studenten. Op dit moment wonen ruim 15.000 studenten in Den Haag en in de toekomst zal dit aantal alleen maar toenemen. Wij willen borgen dat er goede en voldoende huisvesting voor studenten wordt gebouwd. De Haagse Studentenvakbond is ook voorstander van ‘divers’ bouwen. Wij zijn van mening dat de gemeente, behalve haar inzet op studio’s, ook moet inzetten op onzelfstandige woonruimte waarin voorzieningen gedeeld worden. Dit verhoogt volgens de Haagse Studentenvakbond de cohesie onder studenten.

Ook zijn er zaken op het gebied van huisvesting niet altijd goed geregeld. Zo zijn er bijvoorbeeld nog steeds huisjesmelkers actief op de woningmarkt en veel studenten zijn niet bekend met hun rechten. Wij proberen deze en andere zaken op het gebied van studentenhuisvesting aan te pakken en de situatie te verbeteren voor studenten. Zo zit de Haagse Studentenvakbond geregeld met de gemeente, woningbouwcorporaties en het huurteam om de tafel.

Tevens kunnen studenten met individuele hulpvragen en klachten terecht bij de Haagse Studentenvakbond. Wij proberen studenten naar de juiste instanties te verwijzen en wanneer bepaalde klachten stelselmatig voorkomen ondernemen we actie.