Met oog voor de stad en hart voor de student
Logo
<?php the_title(); ?>

Word Lid! / Donateur

Lid worden

Leden zijn studenten of personen die ingeschreven staan aan een van de hoger onderwijsinstellingen in Den Haag of in één van de afgelopen vierentwintig maanden ingeschreven hebben gestaan, dan wel ingeschreven staan in een andere hogeronderwijsinstelling, maar wel woonachtig zijn in Den Haag, die zich als lid hebben aangemeld bij het bestuur, door het bestuur zijn toegelaten en de contributie van het lopende verenigingsjaar hebben voldaan. Een lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar en kan niet via erfopvolging verkregen worden.
(Artikel 10 van de Statuten der Haagse Studentenvakbond)

Donateur worden

Donateurs zijn zij die geld en of middelen aan de vereniging schenken zonder daarmee het recht te doen gelden op het lidmaatschap.
(Artikel 15 van de Statuten der Haagse Studentenvakbond)

University / Hogeschool of Universiteit (verplicht)

Ik machtig hierbij de Haagse Studentenvakbond om één keer per jaar de
contributie van 5,- euro automatisch van mijn rekening af te schrijven.
I authorise in The Hague Student Union to write down €5,- euro contribution for one time per year automatically of my bankaccount.

I agree to the terms as stated / Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals vermeld (verplicht)

captcha