Met oog voor de stad en hart voor de student
Logo
<?php the_title(); ?>

Commissies

De Haagse Studentenvakbond wil commissies oprichten om jullie als leden de mogelijkheid te geven actief deel te nemen aan de vakbond. Wij waarderen dit namelijk heel erg. Jullie inbreng kan leiden tot nieuw beleid van de Haagse Studentenvakbond en het opsporen van problemen die spelen onder de studenten.

De commissies worden onderverdeeld naar portefeuille. De commissie denkt mee en ondersteunt het bestuurslid dat is belast met de desbetreffende portefeuille. Elke commissie komt minimaal 1x in de maand samen. Hieronder vind je een overzicht van de commissies.

Presidium
Het presidium bestaat uit twee personen die samen de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorbereiden, notuleren en voorzitten. De voorbereiding bestaat het opstellen van een agenda en verzenden van alle benodigde stukken aan de leden. Op de ALV zal de technisch voorzitter de vergadering voorzitten. Dit zorgt ervoor dat het bestuur makkelijker over onderwerpen kan praten en niet gelijk de tijd en de spreektijd in de gaten hoeft te houden. De secretaris zal tijdens de ALV notulen maken van de ALV.

Commissie juridische dienst
Het juridisch steunpunt van de Haagse Studentenvakbond zal vragen van leden gaan beantwoorden over juridische conflicten. Je kunt hierbij denken aan problemen met de huisbaas, DUO of medezeggenschap.

Commissie marketing
Om te zorgen voor een blijvende groei van de Haagse Studentenvakbond zijn we constant op zoek naar nieuwe (actieve) leden. Dit kan op verschillende manieren; Ledenwerfdagen, ludieke acties, aantrekkelijke diensten die we onze leden aanbieden.

Zoek commissie ofwel ZoekCo
De Haagse Studentenvakbond begint in februari altijd met het zoeken naar een nieuw bestuur voor het volgende collegejaar. Dat lijkt vroeg om al op zoek te gaan naar een nieuw bestuur, maar hoe eerder je er bij bent hoe meer kans je maakt. Voor deze zoekactie zijn wij altijd op zoek naar doorbijtertjes, personen die dus niet snel op geven en het liefst over een groot netwerk beschikken. Je zult mensen actief moeten benaderen en leuke acties bedenken om mensen te enthousiasmeren.

Voor meer informatie over een van de commissies: info@haagsestudentenvakbond.nl